با توجه به عدم وجود هرگونه اطلاعات منسجم در زمینه مشاغل موجود جهت فارغ التحصیلان رشته فیزیک در ایران، لذت فیزیک اقدام به راه اندازی بخش اشتغال و آموزش با هدف ارائه راه کارهای عملی جهت تبدیل توانمندی های تئوریک به کاربردی و معرفی متقاضیان به کارخانجات، واحد های صنعتی، پژوهشکده ها و آموزشگاه ها نموده است.