افکار و ایده های فیزیکی شما

خوانندگان عزیز: در این بخش صرفا افکار، سوالات و ایده های فیزیکی افراد مطرح می شودو مبحث مطرح شده اثبات شده و دقیق نیست! شما می توانید نظرات خود را درباره مطالب این بخش، درمیان بگذارید… مدل الکترودینامیکی عناصر   نویسنده: علی واثقی، مدرس فیزیک اگرچه در دهه های اخیر مطالعات وسیعی با ابزارهای فوق پیشرفته…

سایت های فیزیکی داخلی

انجمن فیزیک ایران   http://www.psi.ir  سایت آموزش مجازی فیزیک  http://www.onlinephysics.com  شبکه فیزیک هوپا: انجمن فیزیکدانان جوان ایران   http://www.hupaa.com  (IPM) پژوهشگاه دانش های بنیادی   http://www.ipm.ac.ir  دانشنامه رشد  http://daneshnameh.roshd.ir  انجمن فیزیک نوپا ایرانیان   http://www.irphy.com چیستا: آموزش تعاملی فیزیک به زبان تصویر   http://www.chistaa.com مرجع المپیاد فیزیک ایران http://iranpho.ir  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر برنامه ریزی وتألیف…

درباره مجله لذت فیزیک

  اولین نشریه فیزیک عمومی در ایران نشریه لذت فیزیک از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.هدف این نشریه توضیح مفاهیم عمیق فیزیکی بدون استفاده از فرمول های پیچیده و با زبانی همه فهم و عمومی میباشد. برای رسیدن به این اهداف، مطالب و فعالیت های ذیل را در نشریه…