هواپیما چگونه پرواز می کند؟

شاید بعضی ها بدانند، ولی خیلی ها نمی دانند که هواپیما چگونه پرواز می کند !! ین غول فلزی با آن همه سرنشین از زمین کنده می شود و به هوا می رود… ولی چگونه؟ برای شروع آزمایشی ساده انجام می دهیم. نوار کاغذی به عرض حدودی ۵ سانتی متر بریده و مطابق شکل روبرو…

تفکر نیوتنی

آنچه برای نیوتونی فکر کردن نیاز داریم … می خواهیم آن گونه که نیوتون به دنیا می نگریست، به دنیا بنگریم تا بتوانیم بعدا آنگونه که اینشتین به دنیا نگریست به دنیا بنگریم. چرا که تا زیر ساخت ها و پایه های فکری گذشتگان را در نیابیم، به افکار آیندگانی که ابتدا آنها را شناخته…

شبیه سازی آزمایشهای فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات

قابل توجه دوستانی که CD شبیه سازی آزمایشهای فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات خریداری کرده اند

 

در صورتیکه CD خریداری شده قفل دار است جهت فعالسازی به لینک زیر مراجعه نمایند.

http://cd-dvd-lock.ir/form2.php

phet