هر گردی ، گوی نشان نیست!!

 (Marking / Warning Ball ) گوی نشان      به طور یقین ، برای تمام افراد کنجکاو ، این که این شبه توپ ها روی خطوط  برق به چه منظوری تعبیه شده اند ، همیشه یک سوال بوده که در اینجا قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم .         این گوی ها نه برای خنده…

داستان …. کتاب فیذیک آلکاپون!!!؟

تقدیم به روح آل‏کاپون؛ به پاس بار زحماتی که در دنیای کتاب‏ها و مقالات دانشگاهی بر دوش  نکشید.   توی دفترش نشسته بود و گزارش‏ کارهای روزانه بروبچ رو می‏خواند. بچه ‏ها روز پرکاری داشتند؛ چند تا باج درست و حسابی که البته با «رضایت» پرداخت شده بود، سه تا زدوخورد با گروه‏های رقیب و…

فیزیک

فیزیک، فرمول­های پیچیده نیست! فیزیک،  فقط حل مساله نیست! فیزیک، درسی با آینده ای نامعلوم نیست! فیزیک،  درسی گنگ، کسل کننده و بی فایده نیست! فیزیک،  متعلق به آدم­های مخ  و نابغه نیست! فیزیک، به دردنخور ترین درس دنیا نیست! . . . فیزیک، یک نوع نگاه  عمیق­تر به عالم است. فیزیک، برای همه قابل…