اشتغال:

تجربه نشان داده است که یک دانش آموخته علاقه مند به فیزیک، با توجه به آشنائی خوب با ریاضیات و داشتن دید وسیع نسبت به اصول بنیادی و ریشه ای علم نوین با کمی کنجکاوی و مطالعه در بعضی مقولات از قبیل امور مدیریتی، بازرگانی و مهندسی می تواند گوی سبقت را به راحتی از بسیاری از دست اندر کاران دیگر ربوده و به راحتی در نقطه ای رفیع تر قرار بگیرند.

بر این اساس لذت فیزیک برای اولین بار اقدام به تلاش جهت شناخت پتانسیل های شغلی در بخش های صنعتی، مدیریتی و آموزشی کشور نموده است.چه بسیار دانش آموختگانی که علارغم علاقه به این رشته، پس از فارغ التحصیلی اصلا نمیدانند در کجا باید به دنبال شغل بگردند و چه بسیار مراکزی که خود نمی دانند به یک کارشناس فیزیک نیازمندند.

در صورتی که تمایل به ثبت نام در بخش اشتغال را دارید لطفا فایل زیر را دانلود و پر نموده و برای ما فکس یا با پست الکترونیکی ارسال نمائید .

File-pdf