جهت اشتراک مجله لذت فیزیک، ابتدا فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل آن، یکی از حالتهای زیر را انتخاب نمایید

*برای اشتراک الکترونیکی یک ساله با دسترسی به آرشیو مجلات مبلغ ۳۰٫۰۰۰ تومان،

* اشتراک شش شماره ای عادی مبلغ ۲۱٫۰۰۰ تومان، ۱۲ شماره ای عادی ۴۰٫۰۰۰ تومان

* اشتراک شش شماره ای سفارشی ۳۳٫۰۰۰ تومان، ۱۲ شماره ای سفارشی ۶۵٫۰۰۰ تومان

را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۴۰۲۱۸ یا شماره حساب ۴۱۰۶۱۰۳۱۸۴ بانک ملت به نام لذت فیزیک واریز نمایید، و به همراه فرم تکمیل شده

به آدرس ایمیل joyofphysics@yahoo.com ارسال نمایید یا با شماره ۰۹۳۹۸۶۰۸۷۰۱ تماس بگیرید.

FORM